Strona główna
Witaj na stronie ZUKIM PDF Drukuj Email


IMG_0140ORGINA_ZDJCIA_Z_APARATU-003
 
Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych 
w Lubartowie z siedzibą w Skrobowie-Kolonii prowadzi działalność zgodnie z zakresem wynikającym ze statutu zakładu od 1996 roku, ustalonego Uchwałą Rady Gminy
w Lubartowie.

Zakład prowadzi działalność w zakresie usług komunalnych i mieszkaniowych na terenie gminy Lubartów, a w szczególności:

 1. budowy, rozbudowy, remontów i modernizacji, eksploatacji i konserwacji ujęć wody i sieci wodociągowych oraz zapewnienia stałej dostawy wody,

 2. budowy, rozbudowy, remontów i modernizacji, eksploatacji i konserwacji oczyszczalni ścieków
  i sieci kanalizacyjnych oraz stałego odbioru ścieków,

 3. wywozu nieczystości płynnych z terenu gminy,

 4. eksploatacji i utrzymania technicznego kotłowni
  i sieci centralnego ogrzewania,

 5. administrowania mieszkaniowym zasobem gminy,

 6. bieżących napraw i odśnieżania dróg gminnych,

 7. utrzymania czystości na terenie gminy.