Strona gwna
Witaj na stronie ZUKIM PDF Drukuj Email


IMG_0140ORGINA_ZDJCIA_Z_APARATU-003
Zakad Usug Komunalnych i Mieszkaniowych
w Lubartowie z siedzib w Skrobowie-Kolonii prowadzi dziaalno zgodnie z zakresem wynikajcym ze statutu zakadu od 1996 roku, ustalonego Uchwa Rady Gminy
w Lubartowie.

Zakad prowadzi dziaalno w zakresie usug komunalnych i mieszkaniowych na terenie gminy Lubartw, a w szczeglnoci:

 1. budowy, rozbudowy, remontw i modernizacji, eksploatacji i konserwacji uj wody i sieci wodocigowych oraz zapewnienia staej dostawy wody,

 2. budowy, rozbudowy, remontw i modernizacji, eksploatacji i konserwacji oczyszczalni ciekw
  i sieci kanalizacyjnych oraz staego odbioru ciekw,

 3. wywozu nieczystoci pynnych z terenu gminy,

 4. eksploatacji i utrzymania technicznego kotowni
  i sieci centralnego ogrzewania,

 5. administrowania mieszkaniowym zasobem gminy,

 6. biecych napraw i odnieania drg gminnych,

 7. utrzymania czystoci na terenie gminy.