Informator Gminy Lubartów nr 24 Background Image
 1 / 8 Next Page
Information
Show Menu
1 / 8 Next Page
Page Background

INFORMATOR

GMINY LUBARTÓW

URZĄD GMINY LUBARTÓW UL. LUBELSKA 18A 21-100 LUBARTÓW

e-mail:

redakcjagminna@wp.pl

INFORMACJE GMINNE

Zawsze aktualne informacje na stronie

www.gmina-lubartow.pl

AbsolutoriumdlaWójtaKrzysztofaKopyścia

Rada Gminy Lubartów podczas piątkowej sesji (29 czerwca

br.) udzieliła Wójtowi Krzysztofowi Kopyściowi absolutorium

z wykonania budżetu gminy w 2017 roku. Pozytywną opinię

w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej

Regionalna Izba Obrachunkowa i Komisja Rewizyjna Rady

Gminy Lubartów. Absolutorium zostało udzielone przy

10 głosach poparcia, 2 przeciwnych oraz 1 wstrzymującym się.

Udzielone przez radnych absolutorium jest wyrazem

pozytywnej opinii o działaniach i wydatkach środków

publicznychprzez gminęLubartów.

Ubiegłoroczne dochody gminy wyniosły 50,5 mln zł,

a wydatki – 52,5 mln zł. Na zadania inwestycyjne poniesiono

wydatki na kwotę ponad 14 mln zł. Podczas swojego

wystąpienia Wójt Krzysztof Kopyść prezentował gminne

inwestycje realizowane w 2017 r. Do największych należy

budowa basenu przy Szkole Podstawowej w Wólce Rokickiej

(4,2

mln

zł),

budowa

przedszkola

gminnego

w Skrobowie-Kolonii (891 tys. zł), budowa sieci gazowej

do miejscowości Trzciniec i Wandzin (615 tys. zł) oraz budowa

dróg gminnych w Łucce, Łucce-Kolonii, Skrobowie, Skrobowie

-Kolonii, Nowodworze, Wandzinie, Wólce Rokickiej,

Szczekarkowie, Rokitnie i Baranówce (łączna kwota 6,1mln zł).

W 2017 r. przy udziale środków unijnych został zakupiony

ponadto samochód pożarniczy dla OSP Brzeziny (645 tys. zł).

Odnowiono również cmentarze wojenne w Skrobowie

i w Nowodworze - Piaski w ramach projektu

"Utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci na terenie Gminy

Lubartów” (234 tys. zł).

- Dziękuję za udzielenie absolutorium, za docenienie mojej

pracy, jak również pracy pracownikówsamorządowych,

zarówno Urzędu Gminy jak i jednostek organizacyjnych.

Zeszłoroczny budżet był bardzo napięty. Zostało

zrealizowanych ponad 40 inwestycji na kwotę 14 mln zł. Była

to bardzo ciężka praca, dlatego chciałbym raz jeszcze

podziękowaćwspółpracownikomzanakład pracy, jaki państwo

ponieśliście, żeby ten napięty budżet zrealizować – mówił tuż

po głosowaniunad absolutoriumWójt Krzysztof Kopyść.

Kolejnaumowaodofinansowaniepodpisana

Dla Gminy Lubartów to już piętnasta umowa

o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

27 czerwca br. wójt Krzysztof Kopyść wraz ze skarbnikiem

Anną Jankowską podpisali umowę o dofinansowanie ze

środków unijnych na realizację dodatkowych zajęć i zakup

doposażenia w szkołach w Łucce i Annoborze. Wartość

dofinansowania to kwota 1,3 mln zł. Środki z budżetu gminy

stanowią jedynie 5% wartości przedsięwzięcia. Projekt

realizowany będzie do lipca 2020 r. Przypomnijmy, że na

realizację dodatkowych zajęć i zakup doposażenia dla

pozostałych szkół tj. w Brzezinach, Skrobowie, Nowodworze,

Szczekarkowie, Wólce Rokickiej, Gmina Lubartów pozyskała

środki europejskie w wysokości ponad 1,5 mln, a umowę na

realizację projektupodpisanowgrudniu 2017 r.