Imieniny: Marii, Marzeny, Ryszarda  

Strona główna
Urząd Gminy
Gmina Lubartów

 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w  województwie lubelskim - edycja III
 Samorząd dla inwestora
 
dz.jpg
Gminy wiejskie Województwa Lubelskiego – sukces gospodarczy, różne drogi - LOGO
krainalubartowska.jpg
 logo_lgd.jpg
kdr1.jpg
wifi.png
Regionalna Sieć Szerokopasmowa
Lublin północny-wschód
rokiczanka.jpg 
Przewodnik turystyczny po gminie PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 8
KiepskiBardzo dobry 
01.04.2008.
Wypoczywaj w Gminie Lubartów

Obszar gminy Lubartów posiada liczne walory krajobrazowe i przyrodnicze. Kompleks lasów kozłowieckich, które uzyskały status "Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego" oraz malowniczy teren pradoliny rzeki Wieprz stwarzają idealne warunki do odpoczynku i rekreacji.

Kozłowiecki Park Krajobrazowy

Rok założenia: 1990
Powierzchnia: 4 018 ha
Powierzchnia otuliny: 9 000 ha
Lokalizacja: gminy: Kamionka, Lubartów i Niemce.

lasy_kozlow_01.jpgW lasach kozłowieckich wytyczona jest ścieżka dydaktyczna Kopanina. Jej długość to około 2 km. Na trasie przejścia ustawiono 14 tablic z opisami walorów przyrodniczo – leśnych. W końcowym punkcie ścieżki znajduje się parking leśny, zadaszenie z ławami oraz miejsce do rozpalenia ogniska.

Wyznaczono sieć ścieżek rowerowych o łącznej długości ok. 30km ułatwiających poruszanie się po lesie (mapa ścieżek poniżej). W terenie ścieżki oznakowane są piktogramami umieszczonymi na drzewach oraz tablicami na początku i końcu ścieżek. Prowadzą one do najciekawszych miejsc takich jak rezerwat „Kozie Góry”, osada Stary Tartak, stawy „Wzory”, Kozłówka.

szlaki_rowerowe_m.jpg
Opis: Park położony jest na Równinie Lubartowskiej. Obejmuje największy w okolicach Lublina kompleks leśny. Pomimo równinnego charakteru w rzeźbie terenu wyróżniają się ciągi wydm o długości do ok. 1,5 km, wzgórza morenowe, terasy zalewowe i inne. W szacie roślinnej parku zdecydowanie dominują lasy (90,5% powierzchni). Duże połacie lasu wykazują skład gatunkowy zbliżony do naturalnego. Ponadto część z nich to drzewostany stare, przeważnie sosnowe z domieszką dębu szypułkowego, brzozy brodawkowatej i osiki, rzadziej lipy, grabu i świerka. Przeważają bory świeże, bory wilgotne bory mieszane sosnowo-dębowe, ale występują także fragmenty boru bagiennego, świetlistych dąbrów, suchych borów sosnowych, olsów oraz szczególnie ciekawych łęgów wierzbowo-topolowych i jesionowych (w dolinie Mininy i Starej Rzeki).

stary_tartak_03.jpgW runie Lasów Kozłowieckich, na polanach, śródleśnych torfowiskach i wilgotnych łąkach występuje wiele rzadkich gatunków roślin. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują: paproć - nasięźrzał pospolity, bardzo rzadki skrzyp zimowy, widłak jałowcowaty, modrzewnica zwyczajna, wawrzynek wilcze-łyko, bluszcz pospolity, lilia złotogłów, wielosił błękitny, tojad dzióbaty, listera jajowata, turówka leśna i inne.

Lasom Kozłowieckim towarzyszą ciekawe florystycznie śródleśne łączki, bagienka i oczka wodne oraz zespoły stawów. Te ostatnie posiadają także duże walory faunistyczne jako ostoje ptaków wodnych. Na terenie Kozłowieckiego Parku Krajo brazowego stwierdzono występowanie m.in. żółwia błotnego, bociana czarnego orlika krzykliwego, dzięcioła czarnego, kowalika, słowika szarego i świstunka.

Świat zwierząt reprezentowany jest przez licznie występujące dziki, zające, jelenie i sarny. Spotykane są równ ież daniele i łosie.


Rezerwat przyrody „Kozie Góry”

Na opisywanym terenie znajduje się również rezerwat przyrody „Kozie Góry”. Zlokalizowany jest w całości na terenie gminy Lubartów w Leśnictwie Jawidz. Utworzony został w 1958 roku w celu ochrony stanowisk dębu bezszypułkowego poza granicami jego zasięgu. Jego powierzchnia wynosi 41,04 ha.

W rezerwacie stw ierdzono 14 gatunków drzew, 6 gatunków krzewów, 91 gatunków roślin kwiatowych i paprotników oraz 12 gatunków mszaków. Są to gatunki głównie pospolite charakterystyczne dla lasów i borów mieszanych. Fauna rezerwatu jest typowa dla wnętrza dużych kompleksów leśnych o dużym zróżnicowaniu poziomym i pionowym.

stary_tartak_01.jpg
Będąc w Lasach Kozłowieckich warto odwiedzić domek myśliwski Stary Tartak. Domek ten położony jest w odległości 9 km od Lubartowa w samym środku lasów kozłowieckich i jednocześnie Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego.
Jest to idealne miejsce dla osób pragnących wypocząć w bliskim kontakcie z naturą w ciszy, spokoju i oczywiście czystym, leśnym powietrzu. Miejsce szczególnie polecane dla zbieraczy grzybów i myśliwych.

stary_tartak_02.jpgW samym p arku nie ma obiektów uznanych za zabytki kultury. Kilka kilometrów na północ od parku, znajduje się jeden z najcenniejszych w Polsce późnobarokowy zespół pałacowo - parkowy w Kozłówce, ze wspaniałym pałacem, kordegardą, teatralnią, wozownią i stajniami wzniesionymi w I poł.XVIII w. przez J.Fontanę. W pałacu mieści się muzeum wnętrz pałacowych. Otacza go piękny park z wieloma okazami starodrzewia, z których kilka uznano za pomniki przyrody.


Dolina Wieprza

wieprz_2m.jpgWschodnią część krajobrazu Gminy Lubartów stanowi dolina rzeki Wie prz. Miłośnicy aktywnego wypoczynku mogą skorzystać z szerokiej oferty lokalnych firm zajmujących się organizacją spływów kajakowych po Wieprzu. Spędzenie wolnego czasu w kajaku, z dala od zgiełku miasta przybliży piękne zakątki Gminy Lubartów z innej perspektywy.

Wieprz to trzecia co do wielkości rzeka woj. lubelskiego będąca prawym dopływem Wisły o długości 303 km i powierzchni dorzecza 10422 km2 . Bieg rzeki jest kręty, obfituje w zakola i meandry. Bezpośrednio przy rzece znajdują się liczne starorzecza, czę ściowo zarośnięte i wypełnione wodą. rzeka_wieprz_03.jpgDolinę Wieprza cechują wybitne walory krajobrazowe i przyrodnicze. Godne uwagi są łąki nadrzeczne, stanowiące siedlisko wielu gatunków ptaków. Wieprz jest bardzo cennym przyrodniczo obszarem. Meandrująca rzeka z szeroką doliną, starorzeczami tworzy liczne siedliska dla wielu organizmów. Są to przede wszystkim ptaki. Do najrzadszych należą: derkacz, bocian czarny, bąk, błotniak łąkowy, puchacz, orlik krzykliwy, rybitwa białoczelna i białowąsa, zimorodek. W dolinie zamieszkują też bobry i wydry. W wodach Wieprza występuje piskorz. Spośród roślin na uwagę zasługują: wolffia bezkorzeniowa, salwinia pływającą, grążel żółty, grzybienie białe, rosiczka okrągłolistna, kosaciec syberyjski oraz rośliny stepowe rosnące na nasłonecznionych zboczach doliny: wisienka stepowa, ostnica Jana, kosaciec bezlistny i inne.


Zdjęcia mapy (źródło): http://www.lublin.lasy.gov.pl/strony/1/i/11020.php
 
film_promocyjny_gmina_lubartow.jpg
Film promujący walory Gminy Lubartów, powstały w ramach projektu - Budowa marki turystycznej i gospodarczej „Kraina Lubartowska”
Komunikaty

MP.jpg
 DZIENNIK USTAW

Informator
igl112015.jpg
Informator Gminy Lubartów
- Nr 11 -


 
ADRES URZĘDU:
ul. Lubelska 18A
21-100 Lubartów
 
GODZINY PRACY:
od poniedziałku do piątku
w godz. 7.15 - 15.15
Kasa: w godz. 8.00 - 14.00 
  
TELEFON:
(0 81) 855 35 86
 
FAKS:
(0 81) 854 59 01
NIP URZĘDU:
714-10-77-988
 
NIP GMINY:
714-19-96-904
 
REGON URZĘDU:
000543427
 
REGON GMINY:
431019951
 
NR KONTA:
PKO SA O/LUBARTÓW
NR: 12 1240 2409 1111 0010
2025 7821
 
 
Statystyka
Odwiedza nas 29 gości
gości: 5601035
film.jpg

 
Sonda
Skąd dowiadujesz się o imprezach odbywających się na terenie Gminie?
 
 
Copyright 2010 Gmina Lubartów.   Wszelkie prawa zastrzeżone.   Wykonanie oraz administracja strony:   Mirosław Czuchryta  @

Top!