bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Fundusz Dróg Samorządowych

„Przebudowa drogi gminnej nr 103364L w miejscowości Szczekarków, gm. Lubartów”

Opublikowano: 20 maj 2021
Odsłony: 142
Czytaj więcej

„Rozbudowa drogi gminnej nr 103355L Nowodwór – Majdan Kozłowiecki – Wandzin na odcinku od km 0+002,49 do km 4+419,89 od skrzyżowania z drogą nr 1550L do skrzyżowania z drogą gminną nr 103375L oraz przebudowa drogi gminnej nr 103355L w miejscowości Majdan Kozłowiecki na odcinku od km 0+000 do km 0+565,41, gm. Lubartów”

Opublikowano: 20 maj 2021
Odsłony: 118
Czytaj więcej

W miejscowości Wola Lisowska przebudowano drogę gminną o długości 1,43 km. Szerokość jezdni została poszerzona do 5 m. Wykonano obustronne pobocza o szerokości 0,75 m oraz zjazdy o parametrach zjazdów indywidualnych w granicach pasa drogowego.

Opublikowano: 28 wrzesień 2020
Odsłony: 612
Czytaj więcej

Gmina Lubartów zakończyła realizację inwestycji pn: „Rozbudowa drogi gminnej nr 103366L Szczekarków-Brzeziny oraz drogi gminnej Nr 103368L w miejscowości Brzeziny”.

Opublikowano: 28 wrzesień 2020
Odsłony: 623
Czytaj więcej