bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Spotkanie Opłatkowe w Urzędzie Gminy Lubartów

W radosnym nastroju, jaki towarzyszy Świętom Bożego Narodzenia, we czwartek 20 grudnia w Urzędzie Gminy Lubartów odbyło się spotkanie opłatkowe. Wzięła w nim udział liczna rodzina samorządowa – władze gminy, radni, sołtysi, pracownicy urzędu i jednostek organizacyjnych, seniorzy oraz zaproszeni goście.

Zebranych powitał Wójt Gminy Lubartów Krzysztof Kopyść. Przed liczną widownią w okolicznościowych jasełkach, zaprezentowali się uczniowie Szkoły Podstawowej w Nowodworze. W nastrój świąteczny wprowadziło przybyłych odczytanie fragmentu ewangelii, związanego z narodzeniem Pana Jezusa. Bardzo ważną częścią spotkania było łamanie się opłatkiem i składanie życzeń.

Z zaproszenia władz gminy na spotkanie opłatkowe skorzystało liczne grono gości. Byli wśród nich m.in.: Burmistrz Miasta Lubartów Krzysztof Paśnik, przedstawiciele służb mundurowych oraz duchowieństwa, na czele z Dziekanem Dekanatu Lubartowskiego ks. Andrzejem Juźko. W okolicznościowych wystąpieniach podkreślano wyjątkowy charakter Świąt Bożego Narodzenia. Ma to wymiar rodzinny, a spotkanie w Urzędzie Gminy Lubartów miało właśnie taki charakter. Przy łamaniu się opłatkiem spotkała się liczna rodzina samorządowa Gminy Lubartów, a także zaproszeni goście, którzy poprzez swoją służbę i pracę związani są z Gminą Lubartów.

on 23 grudzień 2018
Odsłony: 1398