bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Seniorzy z Brzezin Świętowali swój Jubileusz

Na przełomie 2007 i 2008 roku odbywały się spotkania ze starszymi mieszkańcami w poszczególnych miejscowościach Gminy Lubartów. Takie spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej w Brzezinach 7 lutego 2008 roku. Przybyło na nie kilkadziesiąt osób.

Dyrektor szkoły Krystyna Jędryszka i sołtys Dorota Rybak zaproponowały stworzenie Klubu Seniora w Brzezinach. Pomysł ten zaaprobował ówczesny Wójt Gminy Lubartów Janusz Bodziacki. W ten to sposób rozpoczęła się zorganizowana działalność seniorów w Brzezinach.

Z pierwotnego składu Klubu Seniora do chwili obecnej działają: Marianna Romanek, Helena Baran, Stanisław Szczygieł, Krystyna Bronisz i Jan Lisek. Na przestrzeni tych dziesięciu lat seniorzy z Brzezin brali udział w wielu kursach i różnorodnych warsztatach, m.in.: kurs florystyczny, kurs pieczenia i gotowania, połączony z degustacją stworzonych potraw dla mieszkańców i zaproszonych gości.

Organizowali wiele imprez integracyjnych, takich jak: Dzień Kobiet, Tłusty Czwartek, ogniska, zabawy dla mieszkańców, spotkania okolicznościowe, przygotowywanie wieńców dożynkowych. Brali udział w licznych wyjazdach krajoznawczych i kulturalnych.

Pod koniec listopada seniorzy z Brzezin świętowali jubileusz 10-lecia swego istnienia. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych Gminy Lubartów: Wójt Gminy Lubartów Krzysztof Kopyść, Sekretarz Gminy Lubartów Katarzyna Brzozowska, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie Jolanta Gryzio, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubartowie Beata Wilczyńska. Spotkanie było okazją do licznych wspomnień, ale też do snucia planów na przyszłość. Bo seniorzy z Brzezin są pełni zapału do dalszej działalności. Podczas okolicznościowego spotkania seniorzy z Brzezin szczególnie dziękowali sołtys Dorocie Rybak, która od początku wspiera działanie klubu. Słowa podziękowania skierowane też były do: dyrekcji, pracowników i uczniów Szkoły Podstawowej w Brzezinach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubartowie, Urzędu Gminy Lubartów i Stowarzyszenia SIL z Lubartowa.

on 17 grudzień 2018
Odsłony: 863