bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Patriotyczna Uroczystość w Brzezinach

W Szkole Podstawowej w Brzezinach odbyła się niecodzienna uroczystość, która wpisała się w program szkolnych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Wieczór literacko-muzyczny pt. „Niepodległa, niepokorna, zawsze była, będzie, jest”, połączony był z akcją sadzenia Dębu Niepodległości, która to została zainicjowana przez Wojewodę Lubelskiego Przemysława Czarnka, przy udziale Dyrekcji Lasów Państwowych.

Na uroczystość do szkoły przybyli: Przewodniczący Komisji do Spraw Oświaty, Kultury, Sportu, Socjalnych Wsi i Porządku Publicznego Rady Gminy Lubartów Tadeusz Wiak, radny Rady Gminy Lubartów z Brzezin Stanisław Mysiak, Sekretarz Gminy Lubartów Katarzyna Brzozowska, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubartowie Beata Wilczyńska, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie Jolanta Gryzio, przedstawiciel Nadleśnictwa Lubartów Aleksandra Majkowska, sołtys Brzezin Dorota Rybak, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej z Brzezin z komendantem Arkadiuszem Kożuchem, przedstawiciele seniorów z Brzezin, rodzice z Przewodniczącą Rady Rodziców Bernardą Jędryszka, obecni i emerytowani pracownicy szkoły oraz uczniowie.

Uroczystość rozpoczęła się od uroczystego odśpiewania Hymnu Państwowego i powitania gości przez dyrektor szkoły Krystynę Jędryszka. – Symbolicznym posadzeniem dębu chcemy dziękować i oddawać hołd rodakom, którzy za tę wolność zapłacili cenę najwyższą – życie, nie zapominając o kształtowaniu postaw patriotycznych, przywiązania do ojczystego języka i kultury narodowej wśród kolejnych pokoleń młodych Polaków. Robimy to po to, żeby zaświadczyć, że jesteśmy przywiązani do Niepodległej Rzeczypospolitej, do wartości patriotycznych. Przez symboliczne posadzenie dębu świętujemy fakt, że 100 lat temu Polska odzyskała niepodległość. Chcemy, żeby była Ona tak silna, jak silny jest dąb, który symbolizuje moc, zdrowie i trwałość. Polska ma być właśnie taka trwała.

Nie zniknie Ona z map, jeśli będziemy się o Nią troszczyć, pokazywać postawy patriotyczne i uczyć takich postaw młode pokolenie. Życzę nam wszystkim, aby posadzony dzisiaj dąb przypominał nam o bohaterskiej przeszłości naszego narodu, a przypisywane mu przymioty siły, potęgi i długowieczności jednoczyły nas w trosce o nasze wielkie dziedzictwo, któremu na imię Polska mówiła pani dyrektor.

Zanim posadzono dąb wszyscy zebrani mogli wysłuchać i obejrzeć krótką prelekcję o odzyskaniu przez Polskę niepodległości, przygotowaną przez Agnieszkę Sowa. Następnie uczniowie szkoły wystąpili z pięknym i wzruszającym montażem literacko-muzycznym pt. „Niepodległa, niepokorna, zawsze była, będzie, jest”, przygotowanym pod kierunkiem Marzeny Rola i Katarzyny Ogrodowskiej.

Podczas uroczystości głos zabrali zaproszeni goście, m.in. Tadeusz Wiak oraz przedstawicielka Nadleśnictwa Lubartów. Wręczono również nagrody i dyplomy uczniom, którzy wzięli udział w szkolnym konkursie „Medal z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości”. Pani dyrektor ogłosiła także konkurs na „List do kolegi z przyszłości”, który potrwa do 30 września br. Najlepsza praca konkursowa zostanie umieszczona pod Dębem Niepodległości.

W kulminacyjnym punkcie uroczystości, zebrani udali się przed budynek szkoły, aby na przygotowanym miejscu posadzić Dąb Niepodległości. W korzeniach dębu umieszczono Akt posadzenia Dębu Niepodległości, który został podpisany przez zaproszonych przedstawicieli oraz dyrekcję szkoły. To wydarzenie było pięknym świadectwem umiłowania naszej Niepodległej Ojczyzny, przywiązania do wartości patriotycznych i dumy z tego, że jest się Polakiem.

on 12 czerwiec 2018
Odsłony: 1178