bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Gminne Potyczki Matematyczne

20 marca w Szkole Podstawowej im. Ziemi Lubartowskiej w Łucce, w myśl zasady, iż matematyka nie musi być nudna, odbyły się „VII Potyczki Matematyczne”. Do konkursu zaproszone zostały szkoły podstawowe z terenu Gminy Lubartów.

W konkursie wzięło udział pięć dwuosobowych drużyn reprezentujących szkoły – z Brzezin, Wólki Rokickiej, Skrobowa, Annoboru oraz Łucki. Drużynom towarzyszyły ekipy dopingujące, które dzielnie wspomagały swoich przedstawicieli.

Konkurs przygotowała i poprowadziła Beata Najda, a złożyło się na niego kilka etapów, m.in. „Prawda/fałsz”, „Podaj wynik”, „Krzyżówka matematyczna”, czy „Tangram”. Celem konkursu było wdrażanie uczniów do pracy zespołowej i zdrowej rywalizacji, upowszechnianie i uatrakcyjnianie wiedzy matematycznej wśród uczniów, rozwijanie pamięci, wyobraźni, myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania oraz wykorzystywanie wiadomości i umiejętności matematycznych w praktyce. Ważna była również integracja środowiska uczniowskiego.

Komisja konkursowa pracowała w składzie: przewodnicząca Helena Krzyżanowska oraz członkowie Anita Kusio i Bartłomiej Karczmarz.

Po podliczeniu punktów zebranych we wszystkich konkurencjach ustalono następującą kolejność:

I miejsce Szkoła Podstawowa w Skrobowie
II miejsce Szkoła Podstawowa w Annoborze
III miejsce Szkoła Podstawowa w Łucce
IV miejsce Szkoła Podstawowa w Wólce Rokickiej
V miejsce Szkoła Podstawowa w Brzezinach.

Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Samorządowy Zespół Administracyjny Szkół w Lubartowie. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie i życzymy dalszych sukcesów matematycznych.

on 23 marzec 2018
Odsłony: 1098