bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Gminny Dzień Kobiet

W czwartek 8 marca w Szkole Podstawowej w Nowodworze odbyły się gminne uroczystości, związane z Dniem Kobiet. Zebranych powitała Magdalena Jezior, dyrektor placówki. Później rolę prowadzących przejęli mężczyźni. Motywem przewodnim okolicznościowego spotkania były słowa Józefa Maciejewskiego: „Kobiety mają to do siebie, że tam, gdzie dłużej przebywają wnoszą zawsze coś z piękna”.

W okolicznościowych wystąpieniach podkreślano doniosłą i niezwykle ważną rolę Kobiet, składając moc ciepłych i miłych życzeń. Głównymi bohaterkami dnia były Panie – mieszkanki Gminy Lubartów, w tym radne, sołtyski, pracownice Urzędu Gminy Lubartów, przedstawicielki jednostek organizacyjnych naszej gminy. Wśród obecnych w gościnnych progach szkoły w Nowodworze byli m.in.: Wójt Gminy Lubartów Krzysztof Kopyść, Zastępca Wójta Gminy Lubartów Dariusz Trąbka, Sekretarz Gminy Lubartów Katarzyna Brzozowska, dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz radni Rady Gminy Lubartów, na czele z Przewodniczącym Stanisławem Borzęckim.

Każda z obecnych Pań otrzymała symboliczną różę oraz okolicznościowy drobiazg. Wręczali je przedstawiciele męskiej części samorządu Gminy Lubartów – wójt, zastępca wójta, radni i sołtysi. Dodatkowo Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubartowie Beata Wilczyńska z rąk Przewodniczącego Rady Gminy Lubartów Stanisława Borzęckiego, otrzymała pamiątkową statuetkę „Kobiety Sukcesu”.

W części artystycznej swój debiutancki występ miał zespół „Czarno to widzę”. W jego skład wchodzili pracownicy Szkoły Podstawowej w Nowodworze, na czele z szefową jednostki. Zaprezentowano piosenki o kobietach i dla kobiet. Przed licznie zebraną publicznością wystąpił także zespół wokalno-taneczny „Tamburino” z Tomaszowa Lubelskiego. Zespół uświetnił uroczystość pięknym tańcem i romską muzyką.

on 12 marzec 2018
Odsłony: 2357