bip logo pomn1 grad

ePUAP www

XLI edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” w Gminie Lubartów

Dnia 1 marca 2018 roku w świetlicy Urzędu Gminy Lubartów zorganizowane zostały eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. W bieżącym roku była to już XLI edycja turnieju.

W eliminacjach wzięli udział przedstawiciele szkół podstawowych z terenu gminy Lubartów, startujący w dwóch grupach: I – klasy I-VI i II – klasa VII i klasy gimnazjalne II-III.

Konkurs otworzył Wójt Gminy Lubartów Krzysztof Kopyść. Wójt zaznaczył, że udział w turnieju ma na celu zapoznanie młodzieży z wiedzą z zakresu ochrony przeciwpożarowej, historii pożarnictwa i ruchu strażackiego oraz przepisami przeciwpożarowymi i zasadami postępowania na wypadek pożaru, innych zdarzeń, a także praktycznego posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym.

Poszczególne szkoły reprezentowane były przez:

Grupa I
Szkoła Podstawowa w Annoborze – Wiktoria Cieniuch, Martyna Majewska
Szkoła Podstawowa w Brzezinach – Maja Guz, Laura Jędryszka
Szkoła Podstawowa w Łucce – Natalia Danicka, Wojciech Szczepański
Szkoła Podstawowa w Skrobowie – Krzysztof Domiński, Karol Dziedzic
Szkoła Podstawowa w Szczekarkowie – Przemysław Marzec
Szkoła Podstawowa w Wólce Rokickiej – Julia Przysiadła, Szymon Włosek

Grupa II
Szkoła Podstawowa w Annoborze – Monika Kisiel, Adrian Cybul
Szkoła Podstawowa w Brzezinach – Szymon Michalik, Jakub Dziewulski
Szkoła Podstawowa w Łucce – Natalia Włosek, Amelia Wolińska
Szkoła Podstawowa w Skrobowie – Julia Tarczyńska, Milena Mucha
Szkoła Podstawowa w Szczekarkowie – Bartłomiej Gdula
Szkoła Podstawowa w Wólce Rokickiej – Aleksandra Szumiło, Hubert Włosek.

Współzawodnictwo podzielone było na część pisemną i ustną. Końcowe wyniki eliminacji gminnych przedstawiają się następująco:
I grupa – uczniowie klas I-VI: 1. Krzysztof Domiński (SP w Skrobowie), 2. Karol Dziedzic (SP w Skrobowie), 3. Laura Jędryszka (SP w Brzezinach)
II grupa – klasa VII i klasy gimnazjalne II-III: 1. Amelia Wolińska (SP w Łucce), 2. Szymon Michalik (SP w Brzezinach), 3. Jakub Dziewulski (SP w Brzezinach).

Zwycięzcy poszczególnych grup zakwalifikowali się do etapu powiatowego turnieju.

Laureaci pierwszych trzech miejsc w obu grupach otrzymali nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego, ufundowane przez Gminę Lubartów. Nagrody wraz z dyplomami dla wszystkich uczestników eliminacji wręczył Wójt Krzysztof Kopyść. Dla każdego uczestnika przygotowany był także słodki poczęstunek oraz upominek.

Nad sprawnym przebiegiem eliminacji czuwało jury w składzie: Agnieszka Chojnacka, Ewa Cur, Katarzyna Ogrodowska, Małgorzata Dziuba i Mirosław Budzyński.

Osoby chcące bliżej zapoznać się szczególnie z zasadami bezpiecznego postępowania podczas różnego rodzaju prac i zagrożeń mogą skorzystać z informacji udostępnionych na stronie internetowej Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie, jak również Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie i Komendy Głównej PSP w Warszawie w zakładce PORADY.

on 09 marzec 2018
Odsłony: 1102