bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Unijne pieniądze na termomodernizację szkół w Gminie Lubartów

Ponad 3,7 mln złotych dofinansowania udało się pozyskać Gminie Lubartów na termomodernizację obiektów szkolnych. W listopadzie Zarząd Województwa Lubelskiego wybrał do dofinansowania projekty w ramach Osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wśród wybranych 88 projektów znalazły się dwa projekty Gminy Lubartów, dzięki którym będzie możliwe wykonanie głębokiej termomodernizacji budynków szkół w Nowodworze, Annoborze, Skrobowie, Wandzinie, Łucce i Wólce Rokickiej. Planowany zakres robót budowlanych obejmuje m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, wymianę okien i drzwi, modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz CWU, modernizację kotłowni oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Realizacja projektów zaplanowana jest na rok 2018.

loga efs lub ue

on 01 grudzień 2017
Odsłony: 1059