bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Unijne dofinansowanie na budowę oświetlenia

Kolejny projekt Gminy Lubartów otrzymał wsparcie unijne w wysokości 574 956, 64 zł, tym razem na budowę energooszczędnego oświetlenia w ramach Osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Pozyskane fundusze pozwolą na montaż 95 opraw oświetlenia zewnętrznego. Zakres projektu obejmuje wykonanie oświetlenia nowej drogi gminnej nr 103413L w Łucce - 62 słupy oświetleniowe z oprawami typu LED oraz wykonanie oświetlenia boiska sportowego w Łucce -Kolonii - 32 projektory LED. Inwestycja planowana jest do realizacji w 2018 r.

 

loga efs lub ue

on 01 grudzień 2017
Odsłony: 957