bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Kolejne ponad milionowe wsparcie, tym razem na modernizację infrastruktury szkolnej

Sukcesem zakończyła się procedura aplikowania o środki unijne na modernizację infrastruktury szkolnej w gminie Lubartów.

Projekt Gminy Lubartów znalazł się na drugim miejscu w rankingu wśród projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.7 Infrastruktura szkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Wójt Gminy Lubartów Krzysztof Kopyść podpisał już umowę o dofinansowanie z Zarządem Województwa Lubelskiego.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone prace adaptacyjne i remontowe wybranych sal lekcyjnych w obiektach Szkoły Podstawowej w Wólce Rokickiej, Skrobowie-Kolonii, Nowodworze oraz Brzezinach. Zakres robót obejmuje roboty rozbiórkowe i demontażowe, wymianę podłóg, malowanie ścian i sufitów, wymianę instalacji oświetlenia oraz instalacji komputerowej. Planowany jest również zakup wyposażenia wpływającego na poprawę jakości usług edukacyjnych w obszarze kompetencji kluczowych m.in. tablic interaktywnych, wizualizerów, laptopów, mebli, wyposażenie do pracowni językowych, logopedycznych oraz przyrodniczo - matematycznych.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 630 828,68 zł, z czego 1 386 204,37 stanowią środki europejskie. Projekt planowany jest do realizacji w 2018 r.

 

loga efs lub ue

on 01 grudzień 2017
Odsłony: 962