bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci na terenie Gminy Lubartów

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubartowie dzięki dofinansowaniu w wysokości 208.679,04 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. „Wspieranie samorządowych instytucji kultury – opiekunów miejsc pamięci”, remontuje dwa cmentarze wojenne.

Znajdują się one na terenie Gminy Lubartów w miejscowościach Skrobów i Nowodwór-Piaski. Powyższe dofinansowanie stanowi 80% całkowitego kosztu zadania. Pozostałe 20% to środki na wydatki inwestycyjne z dotacji Gminy Lubartów. Zakończenie realizacji zadania zgodnie z podpisaną umową to 30 grudnia br.

Aktualnie trwają prace remontowo-budowlane na obu cmentarzach. Wymieniane są ogrodzenia, poprzez zamianę zniszczonej siatki na bardziej trwałe stalowe przęsła. Montowane są bramy zamykane, trwa układanie chodników, wymieniane są tablice informacyjne. W Nowodworze-Piaski podjęto działania związane z modernizacją istniejącego kopca. Zamontowana zostanie tablica z granitu z napisem: „MIEJSCE SPOCZYNKU ŻOŁNIERZY AUSTRIACKICH, NIEMIECKICH I ROSYJSKICH POLEGŁYCH W OKRESIE I ORAZ II WOJNY ŚWIATOWEJ”. Na terenie tego cmentarza odbudowane zostaną nagrobki ziemne, wraz z postawieniem nowych 26 drewnianych krzyży. Po wcześniejszym uzgodnieniu z Instytutem Pamięci Narodowej, przy wejściu na cmentarz wymieniono tablicę informacyjną, która zawiera obecnie nowy napis:

CMENTARZ ŻOŁNIERZY Z ARMII AUSTRO-WĘGIERSKIEJ, NIEMIECKIEJ I ROSYJSKIEJ POLEGŁYCH PODCZAS I WOJNY ŚWIATOWEJ ORAZ MIEJSCE SPOCZYNKU DWÓCH ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ POLEGŁYCH W 1943 R.

Z kolei nowa tablica informacyjna przy wejściu na cmentarz wojenny w Skrobowie zachowała dotychczasową treść: „CMENTARZ JEŃCÓW SOWIECKICH ZMARŁYCH W OBOZIE „LAZARECIE” W SKROBOWIE W LATACH 1941-1944”. Roboty modernizacyjne w Skrobowie realizowane są poprzez: skucie okładziny lastrykowej cokołów pomnika; montaż cokołów z granitu szlifowanego; obłożenie płytkami granitowymi obrzeży pomnika; montaż słupków narożnych wraz z połączeniem ich łańcuchem kowalskim. Trwają również prace przy odbudowie mogił ziemnych, usuwaniu darni i nasadzaniu barwinka w kwaterach.

Dodatkowo na obu cmentarzach umieszczone zostaną stałe wystawy edukacyjne o charakterze historyczno-edukacyjnym, wraz z montażem skrzynek z historią mówioną i monitoringiem.

Efektem tych działań będzie podniesienie rangi obiektów, które są ważnym świadectwem historii naszego regionu.

Na 12 grudnia zaplanowano bardzo wyjątkowe przedsięwzięcie. Będzie to przeprowadzenie przez szkolne grupy rekonstrukcyjne żywej lekcji historii przed wyremontowanymi cmentarzami.

Ponadto przygotowywane są tematyczne foldery. Posłużą jako materiały edukacyjne, zachęcające nauczycieli i uczniów do bliższego poznania tła historycznego cmentarzy wojennych z okresu I i II wojny światowej w Nowodworze-Piaski i Skrobowie. Będzie to też swoiste zaproszenie do odwiedzania miejsc noszących ślady zbrodni reżimów totalitarnych, by nauczanie historii nie ograniczać tylko do samej lekcji w szkole.

Poprzez promocję realizowanego zadania wszyscy zainteresowani żywą lekcją historii i patriotyzmu będą mieli możliwość wzięcia udziału w uroczystym wydarzeniu podsumowującym projekt pn. „Utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci na terenie Gminy Lubartów”, a także prezentacji zrewitalizowanych miejsc pamięci i stałej wystawy edukacyjno-historycznej.

Zaproszenia zamieszczone zostaną na stronach internetowych: www.gbp-lubartow.pl ; www.gmina-lubartow.pl ; na portalu www.lubartow24.pl ; a także w regionalnej prasie „Dziennik Wschodni”.

Działania przedsięwzięte przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Lubartowie pomogą utrwalić pamięć o pochowanych na cmentarzach żołnierzach, jeńcach oraz burzliwych dziejach Ziemi Lubartowskiej.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

on 01 grudzień 2017
Odsłony: 950