bip logo pomn1 grad

ePUAP www

WYDARZENIA I INFORMACJE: Ogólne

W piątek 8 marca w Szkole Podstawowej w Nowodworze odbyły się gminne uroczystości, związane z Dniem Kobiet. Zebranych powitała Magdalena Jezior, dyrektor placówki. Później rolę prowadzących przejęli mężczyźni. Motywem przewodnim okolicznościowego spotkania były słowa Napoleona Bonaparte: „Piękna kobieta podoba się oczom, dobra kobieta – sercu. Pierwsza jest klejnotem, druga – skarbem”.

Opublikowano: 13 marzec 2019
Odsłony: 2159
Czytaj więcej

Z okazji Dnia Kobiet w dniu 9 marca 2019 r. (sobota) bilet jednorazowy na pływalnię krytą ORKA w Wólce Rokickiej dla wszystkich kobiet i dziewcząt od 3 roku życia – 1,00 zł za pierwszą godzinę zegarową !!!

Opublikowano: 08 marzec 2019
Odsłony: 465
Czytaj więcej

W styczniu i lutym odbyły się wybory sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Lubartów. Mieszkańcy poszczególnych sołectw wybrali swoich przedstawicieli. Niebawem zostaną przeprowadzone wybory w Wólce Rokickiej.

Opublikowano: 28 luty 2019
Odsłony: 534
Czytaj więcej

Szanowni Państwo,
Na podstawie art. 31 ust 1 ustawy Prawo oświatowe - wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolonego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Nabór w roku szkolnym 2019/2020 uwzględnia:

1. prawo dziecka od 3 do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego,
2. obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci 6–letnie.

Opublikowano: 18 luty 2019
Odsłony: 1053
Czytaj więcej

Władze Gminy Lubartów przygotowały miłą niespodziankę dla dzieci i młodzieży, związaną z korzystaniem z basenu krytego w Wólce Rokickiej.

Opublikowano: 06 luty 2019
Odsłony: 697
Czytaj więcej

Szkoła Podstawowa w Skrobowie była organizatorem pierwszego międzyszkolnego turnieju piłki siatkowej chłopców o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Lubartów.

Opublikowano: 04 luty 2019
Odsłony: 839
Czytaj więcej

W dniach 25 stycznia – 9 lutego odbędą się wybory sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Lubartów. Szczegóły z tym związane, dostępne są w Zarządzeniu Nr 11/19 Wójta Gminy Lubartów z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie gminy Lubartów.

Opublikowano: 22 styczeń 2019
Odsłony: 1612
Czytaj więcej

W niedzielę 6 stycznia w sali sportowej Szkoły Podstawowej w Nowodworze odbyło się „Kolędowanie z Trzema Królami”. Impreza została zorganizowana i sfinansowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kopalnia, sołtysa wsi Nowodwór Małgorzatę Oniszczuk, radnych wsi Nowodwór i Nowodwór-Piaski Tomasza Łaskarzewskiego i Aleksandra Wolińskiego, Radę Rodziców, społeczność szkolną.

Opublikowano: 22 styczeń 2019
Odsłony: 686
Czytaj więcej