bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Szkoła Podstawowa w Brzezinach ma Patrona i Sztandar

10 czerwca stał się ważnym dniem w historii szkoły w Brzezinach. Był to dzień nadania imienia Błogosławionej Karoliny Kózkówny, która w rocznicę jej beatyfikacji przez św. Jana Pawła II, została oficjalnie patronką Szkoły Podstawowej w Brzezinach.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św., odprawioną przez ks. Dyrektora Wydziału do spraw Wychowania Katolickiego Krzysztofa Gałana, w imieniu Arcybiskupa Stanisława Budzika Metropolity Lubelskiego. Podczas nabożeństwa poświęcono ufundowany przez Radę Rodziców sztandar, który podczas dalszych uroczystości w pobliskiej remizie strażackiej został przekazany dyrektor szkoły, a następnie uczniom. Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk, która objęła honorowym patronatem uroczystość, wspólnie z innymi ważnymi gośćmi: Starostą Lubartowskim Ewą Zybałą, ks. Stanisławem Rząsą – Proboszczem Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego, ks. Andrzejem Juźko – Dziekanem Dekanatu Lubartów, panem Wójtem Gminy Lubartów Krzysztofem Kopyściem, Przewodniczącym rady Gminy Lubartów Sławomirem Sugierem, symbolicznie wbili pamiątkowe gwoździe, umieszczone na drzewcu sztandaru oraz złożyli podpis na akcie nadania sztandaru szkole. Po przekazaniu sztandaru nastąpiła jego prezentacja, a następnie ślubowanie pani dyrektor oraz przedstawicieli nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, rodziców i uczniów na otrzymany sztandar.

„Przed chwilą uczestniczyliśmy w ważnym wydarzeniu w dziejach naszej szkoły. Od dzisiaj wzniesiony wysoko sztandar będzie przypominał, że jako spadkobiercy naszej rówieśniczki –Karoliny, winniśmy w sposób szczególny pielęgnować te wartości, którymi ona żyła. Są to: wiara, czystość, pokora, dobroć”.

Uroczystość nadania imienia szkole była okazją do zapoznania się uczniów z osobą Karoliny Kózkówny, poprzez udział w konkursie plastyczno-literackim pod hasłem „Błogosławiona Karolina – patronka młodych”. Na konkurs wpłynęło 140 prac plastycznych oraz 24 literackie ze szkół Gminy Lubartów oraz ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II z Lubartowa. Wyniki konkursu odczytała przewodnicząca jury Dorota Golak, a nagrody laureatom konkursu wręczyła dyrektor Krystyna Jędryszka.

Kolejnym punktem programu był montaż słowno-muzyczny pt. „Kwiat polskiej ziemi”, pokazujący najważniejsze momenty z życia naszej patronki. Udział w nim wzięli: przedszkolaki, uczniowie, a także rodzice i nauczyciele.

Po wzruszającej części artystycznej przyszedł czas na przemowy i gratulacje zaproszonych gości, wśród których znalazł się m.in. przedstawiciel posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Hetmana – Daniel Słowik, dyrektorzy szkół, sołtys Brzezin Dorota Rybak.

Na zakończenie uroczystości odsłonięto i poświęcono pamiątkową tablicę, ufundowaną przez Gminę Lubartów. Goście zostali zaproszeni do zwiedzenia szkoły oraz wpisania się do Księgi Pamiątkowej. Miłym akcentem dla uczniów był piękny tort ufundowany przez Gminę Lubartów. Wrażeniami z uroczystości wszyscy mogli się podzielić podczas poczęstunku, zorganizowanego w sali gimnastycznej.

on 18 czerwiec 2019
Odsłony: 752