bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Listy gratulacyjne i podziękowania dla Sołtysów

Wójt Gminy Lubartów wraz z Przewodniczącym Rady Gminy wręczyli listy gratulacyjne nowo wybranym Sołtysom oraz złożyli podziękowania Sołtysom poprzedniej kadencji.

W marcu odbyły się ostatnie wybory sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Lubartów. Podczas lutowej i marcowej Sesji Rady Gminy Lubartów, Wójt Gminy Krzysztof Kopyść oraz Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Sugier pogratulowali Sołtysom wybranym na kolejną kadencję, słowami: „Zaufanie, którym obdarzyli was mieszkańcy, jest gwarantem udanej współpracy pomiędzy społecznością lokalną a władzami samorządowymi. Niech rozpoczynająca się kadencja owocuje wieloma działaniami w trosce o dobro naszych mieszkańców”. Z kolei Sołtysom, którzy zakończyli kadencję, władze Gminy Lubartów złożyły podziękowania „Za sumienną pracę na rzecz społeczności lokalnej Gminy Lubartów w mijającej kadencji 2015-2019. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i wspólnej pracy udało się zrealizować wiele inicjatyw służących rozwojowi wsi, a tym samym poprawy jakości życia całej społeczności naszej Gminy”.

on 05 kwiecień 2019
Odsłony: 1177