bip logo pomn1 grad

ePUAP www

VII Gminny Konkurs Piosenki Patriotycznej

Już po raz siódmy w Szkole Podstawowej w Brzezinach odbył się Gminny Przegląd Piosenki Patriotycznej. Patronat nad imprezą sprawuje Wójt Gminy Lubartów Krzysztof Kopyść. W tegorocznej edycji wzięli udział soliści ze wszystkich szkół podstawowych z naszej gminy.

Wśród zaproszonych gości byli: Sekretarz Gminy Lubartów Katarzyna Brzozowska, Dyrektor Samorządowego Zespołu Administracyjnego Szkół w Lubartowie Anita Kusio oraz Maria Jędryszka, emerytowana nauczycielka szkoły w Brzezinach. Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Anna Kozak – muzyk, instruktor w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Lubartowie, Beata Wilczyńska – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubartowie, Sylwia Osik-Mazurek – nauczyciel muzyki.

Zebrami usłyszeli zarówno popularne pieśni patriotyczne, jak i mniej znane piosenki. Po wysłuchaniu występów konkursowych jury wyłoniło laureatów:

• w kategorii klas I-III
I miejsce – Milena Tarkowska, Szkoła Podstawowa im. 27 WDPAK w Skrobowie, opiekun Sylwia Filipek
II miejsce – Julia Urban, Szkoła Podstawowa im. B. Prusa w Wólce Rokickiej, opiekun Maria Sikorska
III miejsce – Nikola Puła, Szkoła Podstawowa w Brzezinach, opiekun Jolanta Kardas
Wyróżnienia – Weronika Szczepaniak, Szkoła Podstawowa w Szczekarkowie, opiekun Jolanta Mikołajczak, Nikola Nowakowska, Szkoła Podstawowa im. Kard. St. Wyszyńskiego w Nowodworze, opiekun Grażyna Bednarczyk

• w kategorii klas IV-VI:
I miejsce – Hanna Wierzchoń, Szkoła Podstawowa w Annoborze, opiekun Paweł Urban oraz Oliwia Urbaś, Szkoła Podstawowa im. Ziemi Lubartowskiej w Łucce, opiekun Ewa Wiącek
II miejsce – Klaudia Kapusta, Szkoła Podstawowa w Brzezinach, opiekun Katarzyna Ogrodowska
III miejsce – Aneta Mazurek, Szkoła Podstawowa im. B. Prusa w Wólce Rokickiej, opiekun Ewa Wiącek
Wyróżnienie – Paulina Wróbel, Szkoła Podstawowa im. 27 WDPAK w Skrobowie, opiekun Katarzyna Ogrodowska

• w kategorii klas VII-VIII:
I miejsce – Martyna Bronisz, Szkoła Podstawowa w Brzezinach, opiekun Katarzyna Ogrodowska oraz Kinga Granat, Szkoła Podstawowa im. 27 WDPAK w Skrobowie, opiekun Katarzyna Ogrodowska
III miejsce – Rozalia Zieleńczuk, Szkoła Podstawowa im. B. Prusa w Wólce Rokickiej, opiekun Ewa Wiącek
Wyróżnienie – Maciej Budka, Szkoła Podstawowa im. Ziemi Lubartowskiej w Łucce, opiekun Ewa Wiącek.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Wójtowi Gminy Lubartów Krzysztofowi Kopyściowi za objęcie patronatem przeglądu. Dziękują także rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły, którzy włączyli się w przygotowanie tej uroczystości.

on 30 listopad 2018
Odsłony: 1015