bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Blisko 7,5 mln zł na inwestycje drogowe Gminy Lubartów

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie opublikował listy projektów drogowych, zakwalifikowanych do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na liście tej znalazły się dwie inwestycje drogowe Gminy Lubartów, które łącznie uzyskały dofinansowanie na kwotę blisko 7,5 mln zł.

Pierwszy projekt to „Rozbudowa drogi gminnej nr 103355L Nowodwór – Majdan Kozłowiecki – Wandzin na odcinku od km 0+002,49 do km 4+419,89 od skrzyżowania z droga powiatową nr 1550 L do skrzyżowania z droga gminną nr 103375L oraz przebudowa drogi gminnej nr 103355L w miejscowości Majdan Kozłowiecki na odcinku od km 0+000 do km 0+565,41, gm. Lubartów”. Na odcinku 4,4 km droga zostanie rozbudowana o prawostronne dwukierunkowe ścieżki rowerowe. Przy drodze zostanie wybudowany lewostronny chodnik oraz ciąg pieszo-rowerowy. Wysłużony asfalt otrzyma nową warstwę ścieralną. Przebudowane zostaną trzy skrzyżowania oraz zjazdy publiczne i indywidualne, a w miejscach przystanków dla komunikacji zbiorowej zaprojektowano perony. Wartość projektu wynosi 11 874 095 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania to 5 937 046 zł, podzielone na dwa lata – 2 028 636 zł w tym roku oraz 3 908 410 zł w przyszłym roku.

flaga i godlo mDruga inwestycja naszego samorządu, która otrzymała wsparcie ze środków rządowych to „Przebudowa drogi gminnej nr 103364L w miejscowości Szczekarków, gm. Lubartów”. Zadanie dotyczy przebudowy drogi gminnej o długości 1276 m. Wykonana zostanie dwukierunkowa jezdnia z betonu asfaltowego o szerokości 5 m oraz obustronne pobocze gruntowe. Planowany jest też chodnik o szerokości 2 m. Przewiduje się też przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych o szerokości 4 m z kostki betonowej. Wartość inwestycji wynosi 2 831 391 zł, a dofinansowanie to kwota 1 415 694 zł. Zadanie będzie realizowane w tym roku.

- Bardzo się cieszę, że już niebawem zaczniemy realizować dwie kolejne inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubartów. W kolejnych latach funkcjonowania naszego samorządu poprawa infrastruktury drogowej stanowi ważną część zadań inwestycyjnych. Realizacja tych dwóch inwestycji doskonale wpisuje się w Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, którego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej. Jestem pewien, że po nowych drogach będzie się jeździło wygodniej i bezpieczniej powiedział Wójt Gminy Lubartów Krzysztof Kopyść.

on 22 kwiecień 2021
Odsłony: 365