bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Konsultacje społeczne Strategii Ponadlokalnej Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego

W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 na terenie Gminy Lubartów powstały ścieżki rowerowe w Łucce oraz Skrobowie-Kolonii. W miejscowości Nowodwór w ramach działań rewitalizacyjnych wybudowany został Wiejski Dom Kultury.

Już 20 kwietnia o godz. 12:00 porozmawiamy o pomysłach na nowe inwestycje w Lubelskim Obszarze Metropolitalnym. Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne. Aby sprawdzić połączenie możesz zalogować się wcześniej - od godz. 11.45 uruchomimy transmisję na Zoomie.

Konsultacje mają na celu zebranie pomysłów i opinii w zakresie współpracy jednostek samorządu terytorialnego (22 gmin i 5 powiatów) dotyczących realizacji działań we wskazanych obszarach tematycznych. Uzyskane informacje będą podstawą do tworzenia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. Ze wspólnej diagnozy potrzeb oraz przedstawionych pomysłów i opinii wynikną założenia współpracy na kolejne lata.

Jeżeli nie możesz wziąć udziału w spotkaniu, a chcesz zabrać głos w dyskusji, wypełnij ankietę online: https://www.research.net/r/LOM

Do zobaczenia!

on 15 kwiecień 2021
Odsłony: 153