bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Podsumowanie projektu "Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizację"

Prezentujemy Państwu film promujący realizację projektu "Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizację", w ramach którego w miejscowości Nowodwór wybudowany został Wiejski Domu Kultury.

W nowym obiekcie zlokalizowana jest filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubartowie, sala konferencyjna z zapleczem sanitarnym i technicznym oraz siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej.

Projekt realizowany był w partnerstwie przez gminy: Jastków (lider projektu), Jabłonna, Strzyżewice, Konopnica, Niedrzwica Duża, Piaski, Niemce oraz Lubartów. Środki na jego realizację pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 13.8 Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Gmina Lubartów na realizację inwestycji otrzymała 2 mln zł dofinansowania.

Zapraszamy państwa do obejrzenia filmu promocyjnego, w którym przedstawione zostały efekty tego projektu w naszej gminie i w innych samorządach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Link do filmu promocyjnego dla całego projektu http://ftp.jastkow.pl/FIlm-Rewitalizacja-Napisy.mp4

Poniżej film dotyczący Gminy Lubartów.

			

loga fe lub uniae

on 02 kwiecień 2021
Odsłony: 200