bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Dzień Sołtysa

11 marca obchodzony jest Dzień Sołtysa. Gmina Lubartów należąca do gmin wiejskich przyłącza się do świętowania tego wydarzenia. Na terenie gminy zlokalizowane są 24 miejscowości wiejskie. W celu realizacji zadań administracyjnych teren ten został podzielony na 23 sołectwa. Ich obszar na ogół pokrywa się z zasięgiem administracyjnym poszczególnych miejscowości. Wyjątek stanowią tutaj wsie Annobór i Annobór-Kolonia, dla których utworzono jedno wspólne sołectwo. Na naszym terenie mamy 12 sołtysów i 11 sołtysek.

Od 1990 roku sołtys jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy, sołectwa. Sołtys jest wybierany przez zebranie wiejskie. Jego działalność wspiera rada sołecka. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Z okazji Dnia Sołtysa, władze Gminy Lubartów składają sołtysom z terenu Gminy Lubartów najserdeczniejsze życzenia – zdrowia i szczęścia. Niech satysfakcja z pracy na rzecz lokalnej społeczności towarzyszy Waszym codziennym działaniom.

Sołtysi z terenu Gminy Lubartów w kadencji 2018-2023:

Annobór – Katarzyna Walkowska
Baranówka – Anna Dobrzyńska
Brzeziny – Dorota Rybak
Chlewiska – Marek Zbiciak
Lisów – Artur Wągrodny
Łucka – Mieczysław Chlebiej
Łucka-Kolonia – Andrzej Hajnrych
Majdan Kozłowiecki – Wiesława Kucharzyk
Mieczysławka – Tomasz Kaczyński
Nowodwór – Małgorzata Oniszczuk
Nowodwór-Piaski – Aleksander Woliński
Rokitno – Grażyna Smyk
Skrobów – Sławomir Sugier
Skrobów-Kolonia – Tadeusz Gwiazda
Szczekarków – Kamil Świniarski
Trójnia – Grażyna Mitruk
Trzciniec – Sławomir Foltyn
Wandzin – Ireneusz Szczuchniak
Wincentów – Artur Szysiak
Wola Lisowska – Barbara Martyńska
Wola Mieczysławska – Kamila Ochalska
Wólka Rokicka – Sylwia Oleszek
Wólka Rokicka-Kolonia – Helena Piętka

Czwórka naszych sołtysów – Anna Dobrzyńska, Sławomir Sugier, Ireneusz Szczuchniak i Aleksander Woliński są radnymi Rady Gminy Lubartów, w tym Sławomir Sugier jest Przewodniczącym Rady Gminy Lubartów.

on 10 marzec 2021
Odsłony: 266