bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Spisana historia Lisowa

Niezbyt często się zdarza, żeby miejscowość wiejska miała spisaną własną historię. Od niedawna takim wyróżnieniem może poszczycić się Lisów, położony na terenie Gminy Lubartów. Stało się tak dzięki książce „Lisów dawniej i dziś” (od XVI w. do 2020 r.). Jej autorem jest ks. Tadeusz Klej.

Na łamach wydawnictwa znajdziemy rys historyczny Lisowa – od najstarszych wzmianek o miejscowości z 1580 roku, aż po wydarzenia, zamykające ramy książki, czyli z 2020 roku. Publikacja zawiera wiele danych, wspomnień, nazwisk i obszerną dokumentację fotograficzną. Słowo przedmowy i wstępu napisali m.in. biskup Mieczysław Cisło i ks. kanonik Stanisław Rząsa.

Autor książki, ksiądz kanonik Tadeusz Roman Klej urodził się w Lubartowie w 1943 roku. Jest synem Feliksa i Marianny z d. Kosior – rolników z Lisowa. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Lisowie, uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Lubartowie. Po studiach filozoficzno-teologicznych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim otrzymał święcenia kapłańskie. Jako wikariusz i proboszcz pełnił swe obowiązki w kilku parafiach. W 2013 roku przeszedł na emeryturę. Jego pasją jest m.in. poznawanie i utrwalanie historii rodzinnej, wioski swego pochodzenia, czyli Lisowa. Owocem tego jest publikacja „Lisów dawniej i dziś”.

W czwartek 4 marca autor książki spotkał się z władzami samorządowymi naszej gminy. W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Lubartów Krzysztof Kopyść, Zastępca Wójta Gminy Lubartów Dariusz Trąbka, Sekretarz Gminy Lubartów Katarzyna Brzozowska, Skarbnik Gminy Lubartów Anna Jankowska, Przewodniczący Rady Gminy Lubartów Sławomir Sugier, radna Dorota Misiarz, która w radzie Gminy Lubartów reprezentuje Lisów oraz ksiądz Stanisław Rząsa, proboszcz parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Lisowie. W trakcie spotkania ks. Klej opowiadał o procesie powstania książki. Było przedstawionych dużo wspomnień, danych i ciekawostek.

on 05 marzec 2021
Odsłony: 459