bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Wojewódzki Konkurs na Palmę i Pisankę Wielkanocną

Organizatorami konkursu są: Poseł do Parlamentu Europejskiego Beata Mazurek, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie oraz Muzeum Wsi Lubelskiej. Konkurs trwa od 15 lutego do 28 marca.

Uczestnikiem konkursu może zostać każdy mieszkaniec województwa lubelskiego, którego praca zostanie zakwalifikowana przez miejscowy urząd gminy lub wyznaczoną przez ww. urząd gminną instytucję kultury. Do udziału w konkursie zaproszeni są rękodzielnicy i twórcy ludowi, artyści plastycy, członkinie kół gospodyń wiejskich, a także dzieci i młodzież szkolna.

Szczegóły konkursu: http://www.wok.lublin.pl/index.php?item=wojewodzki-konkurs-na-palme-i-pisanke-wielkanocna

on 03 marzec 2021
Odsłony: 298