bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Ogłoszenie w sprawie transportu organizowanego przez Gminę Lubartów na szczepienia przeciw covid-19

Gmina Lubartów świadczy usługę transportu do punktów szczepień przeciw COVID-19 dla uprawnionych mieszkańców tylko w szczególnych przypadkach np. osób niesamodzielnych lub niepełnosprawnych w stopniu znacznym, nie mających możliwości samodzielnego zorganizowania transportu.

Do skorzystania z dowozu do punktów szczepień uprawnieni są mieszkańcy Gminy Lubartów:

  1. Posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami;
  2. Powyżej 70 roku życia, mający obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejscu zamieszkania punktu szczepień.
  3. Mający obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejscu zamieszkania punktu szczepień.

Uprawnieni mieszkańcy chcący skorzystać z transportu organizowanego przez Urząd Gminy Lubartów mogą kontaktować się od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:15-15:15, pod nr telefonu: 734908456, 81 854 59 09, 81 854 59 10.

Równolegle z organizacją transportu gminnego, lekarz POZ w ramach produktów finansowanych przez NFZ dotyczących szczepień pacjentów (szczepienie w punkcie szczepień lub szczepienie z dojazdem do pacjenta), realizuje przewóz dla osób, które ze względów zdrowotnych wymagają użycia transportu sanitarnego. Transport taki realizowany będzie na podstawie wskazań zdrowotnych po uprzedniej decyzji lekarza o kwalifikacji do takiego transportu.

Informujemy, że nie posiadamy uprawnień do wyznaczania terminu i miejsca szczepienia.

Urząd Gminy Lubartów, poprzez wyznaczonych przewoźników, zapewnia transport osobom uprawnionym do punktów szczepień. Bez wyznaczonego, konkretnego terminu i miejsca szczepienia niemożliwe jest zakwalifikowanie mieszkańca do skorzystania z transportu.

Ponadto informujemy, że:

  1. Nie posiadamy kompetencji do zapewniania transportu sanitarnego i przewozów wymagających asysty lekarza, czy też pielęgniarki. Transport taki realizowany jest przez podmioty lecznicze w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia;
  2. Nie dowozimy zespołów szczepiących do mieszkańców gminy Lubartów. Usługę tą świadczą punkty szczepień.

Przed dokonaniem zgłoszenia prosimy przygotować wszystkie niezbędne dokumenty i informacje do prawidłowego jego przyjęcia tj.

  1. Dane osoby, dla której transport jest zamawiany, w tym adres zamieszkania;
  2. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub orzeczenia o zliczeniu do I grupy z ww. schorzeniami (dane wymagane wyłącznie podczas rejestracji osoby niepełnosprawnej);
  3. Informacje o osobie, dla której zamawiany jest transport potwierdzające, że występują obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia trudności w dotarciu osoby do punktu szczepień;
  4. Informacje o zakresie niezbędnego wsparcia, w tym środka transportu jaki musi być zamówiony (czy dostosowany do przewozu osoby na wózku inwalidzkim, konieczność zabrania wózka, balkoniku) i/lub osoba asystująca.

Uwaga!

Transport obejmuje trasę od miejsca zamieszkania pacjenta do najbliższego punktu szczepień i z powrotem Kierowca realizujący dany transport świadczy usługę przewozu w systemie „od drzwi do drzwi”. Osoba na rzecz której ma być realizowana usługa przewozu musi być zatem odpowiednio przygotowana do przewozu, w tym odpowiednio ubrana i zabezpieczona na czas podróży i pobytu w punkcie szczepień, a także posiadać przy sobie dokumenty. Wsparcia w tym zakresie nie zapewnia przewoźnik i kierowca.

Kierowca przewoźnika, ewentualnie asystent kierowcy w wyjątkowych sytuacjach, w fizycznych granicach możliwości pomoże osobie zejść od drzwi mieszkania do samochodu, wsiąść do niego, a następnie w dotarciu do punktu szczepień i z powrotem. Kierowca nie może asystować osobie przewożonej w punkcie szczepień. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do opiekunów/rodzin osób przewożonych o wspieranie, asystowanie i pomaganie tym osobom oraz kierowcy podczas całej usługi dowozu oraz szczepienia, w tym udzielanie niezbędnych informacji w punkcie szczepień w przypadkach tego wymagających, aby kwalifikacja do szczepienia mogła zostać w sposób prawidłowy przeprowadzona.

W przeciwnym razie przewoźnik może nie zrealizować transportu. Osoby asystujące mają prawo do bezpłatnego przewozu do punktu szczepień i z powrotem wraz z osobą uprawnioną do dowozu. Stosowanie się do powyższego pozwoli zminimalizować ryzyko niewykonania transportu i szczepienia.

Dowóz osób do punktu szczepień powinien odbywać się z poszanowaniem rygorów sanitarnych i zgodnie z wytycznymi inspekcji sanitarnej, co będzie minimalizowało ryzyko zakażenia ( obowiązek zasłaniania ust i nosa w pojeździe oraz zachowanie bezpiecznego odstępu od innych pasażerów, stosowanie się do poleceń osoby kierującej pojazdem).

download IconWniosek o transport [Plik DOCX]

download IconOBOWIĄZEK INFORMACYJNY – dowóz na szczepienie w związku z COVID -19 [Plik DOCX]

 

on 26 luty 2021
Odsłony: 312