bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Transport osób do punktów szczepień

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 istnieje konieczność zapewnienia transportu do punktów szczepień osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc.

Urząd Gminy Lubartów zgodnie z poleceniem Wojewody Lubelskiego realizuje zadanie dotyczące transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.

Urząd Gminy Lubartów informuje o możliwości zgłoszenia takiej potrzeby telefonicznie pod numerami: 734 908 456, 81 854 59 09, 81 854 59 10 w godzinach: 7.15 – 18.00.

Zgodnie z przyjętymi na szczeblu centralnym ustaleniami, pomocą w tym zakresie objęte zostaną osoby:
- posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
- mające trudności z dostępem do punktów szczepień (np. osoby starsze nie mające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).

Osoby objęte taką pomocą nie ponoszą żadnych kosztów związanych z jej realizacją.

on 14 styczeń 2021
Odsłony: 531