bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Dzień Sołtysa

11 marca obchodzony jest Dzień Sołtysa. Gmina Lubartów należąca do gmin wiejskich przyłącza się do świętowania tego wydarzenia. Na terenie gminy zlokalizowane są 24 miejscowości wiejskie. W celu realizacji zadań administracyjnych teren ten został podzielony na 23 sołectwa. Ich obszar na ogół pokrywa się z zasięgiem administracyjnym poszczególnych miejscowości.

Wyjątek stanowią tutaj wsie Annobór i Annobór-Kolonia, dla których utworzono jedno wspólne sołectwo. Na naszym terenie mamy 12 sołtysów i 11 sołtysek.

Od 1990 roku sołtys jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy, sołectwa. Sołtys jest wybierany przez zebranie wiejskie. Jego działalność wspiera rada sołecka. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Z okazji Dnia Sołtysa, władze Gminy Lubartów składają sołtysom z terenu Gminy Lubartów najserdeczniejsze życzenia – zdrowia i szczęścia. Niech satysfakcja z pracy na rzecz lokalnej społeczności towarzyszy Waszym codziennym działaniom.

Sołtysi z terenu Gminy Lubartów:
Annobór – Barbara Mitrus
Baranówka – Anna Dobrzyńska
Brzeziny – Dorota Rybak
Chlewiska – Marek Zbiciak
Lisów – Robert Panek
Łucka – Mieczysław Chlebiej
Łucka-Kolonia – Krzysztof Rodak
Majdan Kozłowiecki – Ryszard Zarzycki
Mieczysławka – Gabriela Zawadewicz
Nowodwór – Małgorzata Oniszczuk
Nowodwór-Piaski – Aleksander Woliński
Rokitno – Krystyna Przysiadła
Skrobów – Sławomir Sugier
Skrobów-Kolonia – Tadeusz Gwiazda
Szczekarków – Antoni Szczepaniak
Trójnia – Grażyna Mitruk
Trzciniec – Sławomir Foltyn
Wandzin – Leon Adam Szczuchniak
Wincentów – Anna Misiak
Wola Lisowska – Barbara Martyńska
Wola Mieczysławska – Jarosław Mirosław
Wólka Rokicka – Aleksandra Iwanek
Wólka Rokicka-Kolonia – Helena Piętka

on 10 marzec 2017
Odsłony: 902