bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Koncepcja budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Lubartów

Gmina Lubartów ma szansę na dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym opracowana została „Koncepcja budowy ścieżek rowerowych zlokalizowanych na terenie Gminy Lubartów”, który to dokument umożliwi Gminie Lubartów ubieganie się o środki pomocowe z nowego instrumentu finansowego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Opracowanie zakłada stworzenie docelowego systemu tras rowerowych o charakterze komunikacyjnym w Gminie Lubartów z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury. Podstawą do sporządzenia dokumentu była inwentaryzacja terenowa oraz spostrzeżenia i oczekiwania mieszkańców gminy Lubartów (konsultacje społeczne, badania sondażowe) w kwestii rozwoju transportu i infrastruktury rowerowej.

„Koncepcja budowy ścieżek rowerowych zlokalizowanych na terenie Gminy Lubartów” stawia za cel nakreślenie odpowiednich kierunków rozwoju, które przyczynią się do stworzenia komfortowych i bezpiecznych warunków do podróżowania rowerem wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

on 28 luty 2017
Odsłony: 961