bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Lubartów

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej w ramach projektu „Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej” przystąpił do opracowania dokumentu pn.:

Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie wszystkich gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

W ramach prac związanych z realizacją projektu wykonane zostaną:

  • pełna inwentaryzacja z natury wyrobów zawierających azbest, która umożliwi określenie łącznej ilości występujących na terenie Gminy Lubartów wyrobów zawierających azbest podanej w Mg, z uwzględnieniem stopnia pilności
  • wpis zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest do Bazy Azbestowej
  • warstwa obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego

Mieszkańcy Gminy Lubartów poinformowani zostaną o przeprowadzeniu inwentaryzacji wyrobów azbestowych m.in. poprzez:

  • informację na stronie internetowej urzędu
  • informację przekazaną na spotkaniach z mieszkańcami

Aby projekt spełniał oczekiwania, zrealizowany musi być na podstawie szczegółowej inwentaryzacji z natury wszystkich miejsc, w których na terenie Gminy występuje azbest.

Informujemy, że w najbliższych tygodniach, do 28 lutego prowadzone będą na terenie Gminy prace inwentaryzacyjne. Zadanie zrealizują pracownicy firmy wyłonionej do wykonania tego zadania AM Trans Progres sp. z o.o., z Poznania.

Prosimy mieszkańców o udostępnienie informacji na temat wyrobów zawierających azbest, zdemontowanych i zgromadzonych na posesjach, osobom wykonującym inwentaryzację z natury.

Za pomoc i zrozumienie dziękujemy.

on 26 styczeń 2017
Odsłony: 947