bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Informacja dla Organizacji Pozarządowych

Wójt Gminy Lubartów Zarządzeniem Nr 11/17 z dnia 13 stycznia 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubartów w 2017 roku. Szczegóły znajdują się w załączniku do ww. zarządzenia.

Tegoroczny konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o nowe wzory dokumentów. W związku z tym Urząd Gminy Lubartów organizuje spotkanie informacyjno-szkoleniowe. Odbędzie się ono we wtorek 24 stycznia br. o godzinie 12.00 w sali nr 8 w siedzibie Urzędu Gminy Lubartów, ul. Lubelska 18A.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych.

on 20 styczeń 2017
Odsłony: 789