bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Wydarzenia i informacje

Szanowni Państwo,
Na podstawie art. 31 ust 1 ustawy Prawo oświatowe - wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolonego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Nabór w roku szkolnym 2019/2020 uwzględnia:

1. prawo dziecka od 3 do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego,
2. obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci 6–letnie.

Opublikowano: 18 luty 2019
Odsłony: 13
Czytaj więcej

Władze Gminy Lubartów przygotowały miłą niespodziankę dla dzieci i młodzieży, związaną z korzystaniem z basenu krytego w Wólce Rokickiej.

Opublikowano: 06 luty 2019
Odsłony: 221
Czytaj więcej

Szkoła Podstawowa w Skrobowie była organizatorem pierwszego międzyszkolnego turnieju piłki siatkowej chłopców o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Lubartów.

Opublikowano: 04 luty 2019
Odsłony: 293
Czytaj więcej

Gmina Lubartów informuje, że poszukuje osób zainteresowanych montażem instalacji solarnych 4-panelowych na swoim budynku mieszkalnym. Instalacje 4-panelowe dedykowane są dla gospodarstw domowych, w których zamieszkuje 7 i więcej osób. Przypominamy, że z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne zameldowane w Gminie Lubartów, będące właścicielami lub użytkownikami budynku mieszkalnego położonego na terenie Gminy Lubartów, na którym planowany jest montaż instalacji.

Czytaj więcej

W dniach 25 stycznia – 9 lutego odbędą się wybory sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Lubartów. Szczegóły z tym związane, dostępne są w Zarządzeniu Nr 11/19 Wójta Gminy Lubartów z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie gminy Lubartów.

Opublikowano: 22 styczeń 2019
Odsłony: 995
Czytaj więcej

W niedzielę 6 stycznia w sali sportowej Szkoły Podstawowej w Nowodworze odbyło się „Kolędowanie z Trzema Królami”. Impreza została zorganizowana i sfinansowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kopalnia, sołtysa wsi Nowodwór Małgorzatę Oniszczuk, radnych wsi Nowodwór i Nowodwór-Piaski Tomasza Łaskarzewskiego i Aleksandra Wolińskiego, Radę Rodziców, społeczność szkolną.

Opublikowano: 22 styczeń 2019
Odsłony: 203
Czytaj więcej

Inwestor budowy drogi ekspresowej S19 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie wraz z Wykonawcą Dokumentacji Projektowej w stadium Koncepcji Programowej firmą Transprojekt Gdańsk Sp. z o.o. zapraszają zainteresowanych na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące przedsięwzięcia: Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok - Lubartów na odcinku od więzła Kock Południe do węzła Lubartów Północ (bez węzła) które odbędzie się 5 lutego 2019 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skrobowie.

Opublikowano: 18 styczeń 2019
Odsłony: 286
Czytaj więcej

15 stycznia Szkoła Podstawowa w Annoborze gościła uczestników XV Gminnego Konkursu Kolędowego. W konkursie wzięli udział uczniowie z siedmiu szkół podstawowych z terenu Gminy Lubartów. Nagrody dla uczestników konkursu ufundował Wójt Gminy Lubartów Krzysztof Kopyść.

Opublikowano: 16 styczeń 2019
Odsłony: 248
Czytaj więcej