Drukuj

Kluby sportowe

Na terenie Gminy Lubartów funkcjonuje osiem stowarzyszeń kultury fizycznej. Prowadzą one działalność poza szkołami. Formy aktywności ukierunkowana są na rekreację i udział mieszkańców gminy w różnego rodzaju imprezach sportowych.

Przy placówkach oświatowych działalność prowadzą uczniowskie i szkolne kluby sportowe: