bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Zarządzenie Nr 236_19 z dnia 13-12-2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Lubartów w spr

Utworzono: 16 grudzień 2019
Odsłony: 385

Zarządzenie Nr 236_19 z dnia 13-12-2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Lubartów w sprawie określenia: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie gminy Lubartów na 2020 r.”

download IconZarządzenie Nr 236_19 z dnia 13-12-2019 r. [Plik PDF]