bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Zarządzenie Nr 144_19 z dnia 09-08-2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie regulaminu...

Utworzono: 09 sierpień 2019
Odsłony: 625

Zarządzenie Nr 144_19 z dnia 09-08-2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubartów.

download IconZarządzenie Nr 144_19 z dnia 09-08-2019 r. [Plik PDF]