bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Zarządzenie Nr 169_17 z dnia 22-09-2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Lubartów w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w

Utworzono: 22 wrzesień 2017
Odsłony: 921

Zarządzenie Nr 169_17 z dnia 22-09-2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Lubartów w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

download IconZarządzenie [Plik PDF]

download IconFormularz konsultacji - wersja edytowalna [Plik DOCX]