bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Informacja o wycinaniu drzew

Utworzono: 01 luty 2017
Odsłony: 1033

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe przepisy związane z usuwaniem drzew i krzewów. Najważniejsze zmiany dotyczą właścicieli prywatnych posesji, którzy mogą bez zezwolenia wyciąć drzewa i krzewy, pod warunkiem, że nie jest to związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zmieniły się też zasady naliczania opłat za wycinkę oraz zmniejszyły się kary z tego tytułu.

ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW NIE JEST WYMAGANE* W ODNIESIENIU DO:

  • drzew lub krzewów (bez względu na wymiary i gatunek), które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm (w przypadku: topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego) oraz 50 cm (w przypadku pozostałych gatunków drzew),
  • krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2,
  • drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

*odstępstwa od obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów nie wyłączają stosowania odrębnych przepisów (np. dotyczących ochrony gatunkowej, ochrony zabytków, obszarów chronionych, itp.), na podstawie których wymagane jest uzyskiwanie stosownych zezwoleń.
Powyższe zwolnienie nie dotyczy lasów ! W granicach lasów (w tym prywatnych) obowiązują przepisy ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100, z późn. zm.).