bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Zarządzenie Nr 13_21 z dnia 21-01-2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Lubartów w sprawi

Utworzono: 21 styczeń 2021
Odsłony: 717

Zarządzenie Nr 13_21 z dnia 21-01-2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Lubartów w sprawie określenia: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubartów na 2021 rok

download IconZarządzenie Nr 13_21 z dnia 21-01-2021 r. [Plik PDF]