bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubartów

Utworzono: 30 lipiec 2020
Odsłony: 431

Zgodnie z art.3 ust.3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010, 2020, z 2020 r. poz. 150, 284, 975) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zwracam się do mieszkańców gminy, którzy dotąd nie zgłosili szamba lub oczyszczalni przydomowej na swoich nieruchomościach o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy Lubartów w terminie do 31 grudnia 2020 roku. Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy (parter) oraz na końcu informacji.

Wypełnione druki proszę składać w Biurze Podawczym (do urny) Urzędu Gminy Lubartów, pocztą na adres: Urząd Gminy Lubartów, ul. Lubelska 18 A, 21-100 Lubartów lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Przypominam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Jednocześnie informuję, że przeprowadzane będą przez powołaną do tego celu komisję kontrole zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. W trakcie kontroli dokonana będzie m. in. ocena stanu technicznego zbiornika, kontrola jego szczelności, stwierdzenie posiadania przez właścicieli nieruchomości umowy zawartej z przedsiębiorcą świadczącym usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Lubartów oraz kontrola częstotliwości opróżniania zbiorników i wywozu osadów z oczyszczalni przydomowych.

Wylewanie nieczystości ciekłych pochodzących z terenu nieruchomości jest karalne, niezależnie od tego, gdzie są wylewane tj.: do rowu, na pole, własne podwórko itp. Działanie takie jest wykroczeniem, które podlega karze grzywny do 5000 zł.

download IconDruk zgłoszenia [Plik DOCX]