Drukuj

Tereny inwestycyjne

Gmina Lubartów jest obszarem atrakcyjnym inwestycyjnie i posiada dogodne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej. Korzystna lokalizacja gminy sprawia, że inwestorzy chętnie lokują tutaj swoje inwestycje gospodarcze. Rozwojowi przedsiębiorczości sprzyjają ponadto działania władz samorządowych przejawiające się m. in. w stosowaniu zachęt inwestycyjnych w formie ulg podatkowych, rozwijaniu infrastruktury technicznej, tworzeniu stref inwestycyjnych.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wydzielone są tereny inwestycje m.in.:

Tereny przeznaczone na przemysł, bazy, składy:

Tereny przeznaczone na rzemiosło i usługi publiczne:

Tereny przeznaczone na usługi turystyczne:

Na terenie Gminy Lubartów zarejestrowanych jest 499 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Są to głównie małe i średnie, rodzinne firmy. Zdecydowaną większość stanowią zakłady handlowo-usługowe, a w dalszej kolejności - produkcyjne i rolnicze. Usługi zdominowane są przez firmy: budowlane, transportowe, motoryzacyjne, stolarskie.

Najwięcej podmiotów gospodarczych koncentruje się w następujących miejscowościach: Łucka-Kolonia, Łucka, Skrobów-Kolonia, Skrobów, Szczekarków, Lisów i Chlewiska.