bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Budowa placu zabaw w Wólce Rokickiej, gm. Lubartów

 

loga fpc RP cppc efrr

Operacja pn. „Budowa placu zabaw w Wólce Rokickiej, gm. Lubartów” mająca na celu budowę obiektów małej architektury krajobrazu przy Szkole Podstawowej im. B. Prusa w celu udostępnienia mieszkańcom interesującej infrastruktury rekreacyjnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie 4.6 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nazwa beneficjenta: GMINA LUBARTÓW
Nr umowy: 00902-6935-UM0311843/18
Całkowita wartość projektu: 104 991,61 PLN
Wartość dofinansowania: 63 630,00 PLN


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

loga fpc RP cppc efrr