bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

 

loga fpc RP cppc efrr

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości 59 999,40 zł Gmina Lubartów zakupiła 18 laptopów z oprogramowaniem. Laptopy umożliwią dzieciom i nauczycielom kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych. Zadanie jest realizowane w ramach projektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Nazwa beneficjenta: GMINA LUBARTÓW
Nr umowy: 921/2020
Całkowita wartość projektu: 59 999,40 PLN
Wartość dofinansowania: 59 999,40 PLN
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 1. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu
Działanie: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach
Czas realizacji: 22 kwietnia 2020 r. – 22 października 2020 r.

 

loga fpc RP cppc efrr