bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Przedszkolaki w Gminie Lubartów

 

loga fepr RP lub efs

Celem głównym projektu jest zwiększenie o 23 liczby miejsc przedszkolnych dla dzieci 3-4 letnich w przedszkolu w Skrobowie w Gminie Lubartów oraz wdrożenie dodatkowych zajęć specjalistycznych dla 90 dzieci uczęszczających do przedszkola w Skrobowie do 2019 r.

Główne zadania zrealizowane w ramach projektu to:

  1. Zakup elementów placu zabaw, wyposażenia i pomocy dydaktycznych – na cele organizacji i funkcjonowania oddziału przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich.
  2. Prowadzenie zajęć edukacyjnych i dodatkowych w nowo utworzonym oddziale dla dzieci 3-4-letnich – zajęcia edukacyjne: zgodnie z podstawą programową
    edukacji przedszkolnej, zajęcia dodatkowe: w zakresie kompetencji społecznych i wyrównywania deficytów
  3. Zajęcia specjalistyczne – w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci uczęszczających do przedszkola w Skrobowie.

Projekt jest realizowany w ramach Działania 12.1 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego i jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 422 705,97 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 359 300,07 zł

 

loga fepr RP lub efs