bip logo pomn1 grad

ePUAP www

My też mamy przedszkole!

 

loga fepr RP lub efs

Celem projektu jest zwiększenie o 35 liczby miejsc przedszkolnych dla dzieci 3-4 letnich dzięki utworzeniu 2 nowych oddziałów przedszkolnych w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi w Lisowie do 2019 r.

Główne zadania w ramach projektu:

  1. Zakup elementów placu zabaw, wyposażenia i pomocy dydaktycznych;
  2. Prowadzenie zajęć edukacyjnych i dodatkowych;
  3. Zajęcia specjalistyczne – w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Projekt jest realizowany w ramach Działania 12.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 2018-06-01 do 2019-07-07

Projekt realizowany przez Parafię Rzymskokatolicką Wniebowstąpienia Pańskiego w Lubartowie w partnerstwie z Gminą Lubartów.

Wartość ogólna projektu: 398 407,56 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 338 646,42 zł

loga fepr RP lub efs