bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Edukacja na 5+

 

loga fepr RP lub efs

Celem projektu jest wyższa jakość oferty edukacyjnej w 5 szkołach podstawowych w Gminie Lubartów oraz lepszy dostęp do kształcenia dla uczniów tych szkół do 2020 r., dzięki doposażeniu szkół, poprawie kwalifikacji i kompetencji 62 nauczycieli, wdrożeniu zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych i kształtowaniu postaw przydatnych na rynku pracy dla 151 uczennic i 137 uczniów.

Projekt obejmuje swym zakresem:

  • stworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego oraz stosowania TIK w nauczaniu różnych przedmiotów, dzięki szkoleniom dla n-li oraz doposażeniu pracowni matematycznych, przyrodniczych i komputerowych;
  • organizację 2770 godz. zaj. przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej;
  • poprawę kompetencji i umiejętności stosowania TIK wśród uczniów i nauczycieli;
  • poprawę kompetencji nauczycieli w zakresie nowoczesnych metod nauczania oraz kompetencji w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (szkolenia)

Projekt jest realizowany w ramach Działania 12.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego i jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 1 815 635,68 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 543 290,32 zł

 

download IconREGULAMIN PROJEKTU - Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w roku szkolnym 2018/2019 [Plik DOCX]

download IconREGULAMIN PROJEKTU - Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020 v3 [Plik DOCX]

download IconREGULAMIN PROJEKTU - Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020 v4 [Plik DOCX]

download IconREGULAMIN PROJEKTU - Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w roku szkolnym 2020/2021 [Plik DOCX]

download IconREGULAMIN PROJEKTU - Nauczyciele po zmianie okresu realizacji 2020/2021 [Plik DOCX]

download IconREGULAMIN PROJEKTU - Wsparcie dla nauczycieli [Plik DOCX]

 

loga fepr RP lub efs