bip logo pomn1 grad

ePUAP www

 • slider-13

  slider-13

 • slider-18

  slider-18

 • slider-10

  slider-10

 • slider-05

  slider-05

 • slider-12

  slider-12

 • slider-15

  slider-15

 • slider-01

  slider-01

 • slider-06

  slider-06

 • slider-08

  slider-08

 • slider-19

  slider-19

 • slider-17

  slider-17

 • slider-09

  slider-09

 • slider-07

  slider-07

 • slider-11

  slider-11

 • slider-16

  slider-16

 • slider-20

  slider-20

 • slider-03

  slider-03

 • slider-04

  slider-04

 • slider-14

  slider-14

 • slider-02

  slider-02

Związki i partnerstwa

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej

Gmina Lubartów jest członkiem Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Jest to związek powołany w 2004 r., obejmujący 5 gmin, których celem jest wspólna i racjonalna gospodarka odpadami. W skład porozumienia wchodzą miasta: Lubartów i Ostrów Lubelski oraz gminy: Lubartów, Ostrówek, Serniki. Cele działania Związku to m.in.:

 • opracowanie i wdrożenie kompleksowego programu gospodarki odpadami,
 • utworzenie i prowadzenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów,
 • edukacja ekologiczna,
 • rekultywacja starych, niespełniających norm składowisk w gminach członkowskich,
 • nadzór nad efektywnym wykorzystaniem majątku wniesionego przez gminy członkowskie Związku,
 • pozyskiwanie środków finansowych z UE i innych źródeł na realizację programu.

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej to największa ogólnopolska organizacja skupiająca gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Podstawowym celem Związku jest integracja samorządów wiejskich i rozwiązywanie typowych problemów tego środowiska. Misją Związku jest służba na rzecz społeczności gmin wiejskich, a szczególnie pomoc w wysiłkach skierowanych na:

 • rozwój demokracji lokalnej,
 • stworzenie warunków lokalnego rozwoju gospodarczego,
 • integrację gmin i rozwój samorządności lokalnej.

Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”

Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” jest partnerstwem trójsektorowym w formie stowarzyszenia, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego oraz społecznego. Jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, realizującym określone w statucie cele. Podstawą prawną funkcjonowania LGD są ustawy: o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich oraz o stowarzyszeniach. LGD przygotowuje Lokalną Strategię Rozwoju. Po akceptacji LGD przez samorząd danego województwa, może ona korzystać ze środków finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Faktyczny proces budowania partnerstwa, którego efektem było utworzenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”, rozpoczął się na początku 2008 r.

W dniu 11 lutego 2008 r. z inicjatywy Wójta Gminy Lubartów odbyło się spotkanie wójtów gmin powiatu lubartowskiego, na którym zapoczątkowano prace nad tworzeniem trójsektorowego partnerstwa. Rozpoczęły się również pierwsze rozmowy z lokalnymi liderami, organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorcami. Początkowo w spotkaniach brali udział przedstawiciele 9 gmin z terenu powiatu lubartowskiego, później wycofały się gminy Ostrów Lubelski i Uścimów ze względu na niewielki poziom spójności z obszarem pozostałych gmin.

Od 25 kwietnia 2008 r. do 9 czerwca 2008 r. do Stowarzyszenia uchwałami rad gmin, a w przypadku Kocka Rady Miejskiej, przystępowały kolejno gminy: Lubartów (25.04), Kock (20.05), Kamionka (21.05), Serniki (26.05), Niedźwiada (31.05), Firlej (03.06) i Ostrówek (09.06), która jako ostatnia weszła w skład LGD.

Stowarzyszenie zostało zawiązane 21 lipca 2008 r. w Lubartowie. W jego skład weszli samorządowcy, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu siedmiu gmin. Do chwili obecnej skład LGD nie uległ rozszerzeniu.

LGD obejmuje obszar o powierzchni 759,13 km2 z liczbą 45 378 mieszkańców (stan na dzień 31.12.2014 r.) i graniczy z następującymi gminami, zaczynając od północy: Serokomla, Borki, Czemierniki, Siemień, Parczew, Spiczyn, Niemce, Garbów. Wszystkie gminy wchodzące w skład LGD stanowią zatem jeden zwarty obszar, z którego wyłączone zostało jedynie miasto Lubartów.

Lubelski Obszar Funkcjonalny (Związek ZIT)

Dnia 13 maja 2014 r. przedstawiciele władz 16 gmin podpisali umowę w sprawie współpracy jednostek samorządu terytorialnego w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Razem z gminą Lubartów do LOF należą gminy: Lublin, Świdnik, Niemce, Piaski, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Spiczyn, Strzyżewice, Wólka. LOF obejmuje łącznie obszar 1 568,37 km2, zamieszkany przez 521 699 mieszkańców (stan na dzień 31.12.2014 r.).

W związku z podpisaniem porozumienia powstała Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Zasadniczym celem określonym w Strategii ZIT jest poprawa infrastruktury drogowej i rozwój transportu zbiorowego na terenie LOF. Porozumienie ma pomóc w wykorzystywaniu funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej UE. W latach 2014–2020 na inwestycje zlokalizowane na terenie LOF zostanie przeznaczone ponad 400 mln zł pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

DANE URZĘDU

Urząd Gminy Lubartów

ADRES URZĘDU:
ul. Lubelska 18A,
21-100 Lubartów

GODZINY PRACY:
od poniedziałku do piątku
w godz. 7.15 - 15.15 • TELEFON: (0 81) 855 35 86
 • NIP URZĘDU: 714-10-77-988, NIP GMINY: 714-19-96-904
 • REGON URZĘDU: 000543427, REGON GMINY: 431019951
 • NR KONTA: PKO SA, NR: 12 1240 2409 1111 0010 2025 7821

Kliknij tutaj, by zobaczyć pełny WYKAZ TELEFONÓW

HERB GMINY LUBARTÓW

herb gminy lubartowHerb Gminy Lubartów przedstawia w polu czerwonym dąb zielony z takimiż żołędziami flankowany przez dwie złote (żółte) głowy lamparcie z profilu. Wizerunek zdwojonych głów lamparta został wywiedziony z herbu rodowego Firlejów i jednocześnie miasta Lubartowa jako siedziby władz Gminy i Powiatu, nawiązując do zasług tej rodziny dla miejscowości położonych na terenie Gminy.

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE
ZWIĄZKI I PARTNERSTWA

Poniżej znajdują się partnerzy, związki i stowarzyszenia do których przynależy oraz z którymi współpracuje Gmina Lubartów:

 • Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej
 • Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
 • Stowarzyszenie LGD "Doliną Wieprza i leśnym szlakiem"
 • Lubelski Obszar Funkcjonalny (Związek ZIT)

Czytaj więcej...

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
pKMZB0 pMk0